1. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI I INNYMI REGULACJAMI

Published : Luty 23, 2017  /  Updated : Sierpień 13, 2019

1. ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA, ZASADAMI I INNYMI REGULACJAMI

W każdym aspekcie naszej działalności oraz bez  względu na miejsce jej prowadzenia zachowujemy zgodność z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego, krajowego i międzynarodowego.

Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa miejscowego, krajowego i międzynarodowego w każdym aspekcie naszej działalności oraz bez względu na miejsce jej prowadzenia odgrywa kluczowe znaczenie dla sukcesu naszej Spółki. Każdy pracownik Stora Enso ma obowiązek zapoznać się z i postępować zgodnie z najważniejszymi przepisami prawa, regulacjami i zasadami polityki spółki dotyczącymi jego/jej stanowiska i obowiązków pracowniczych. W przypadku prowadzenia zagranicznych transakcji biznesowych należy upewnić się, że znasz wszystkie odpowiednie i obowiązujące przepisy oraz, że ich przestrzegasz.

Ze względu na skomplikowane ramy regulacyjne naszej działalności mogą zaistnieć problemy ze zgodnością z przepisami prawa. Od czasu do czasu mogą pojawić się spory dotyczące pełnej zgodności działań Stora Enso z przepisami prawa. Może również dojść do procesu sądowego. W każdym przypadku mamy obowiązek postępować odpowiedzialnie i stosować się do prawomocnych wyroków wydanych przez właściwe sądy.

W większości państw obowiązują przepisy prawa zobowiązujące spółki do zachowania prawidłowej i uczciwej dokumentacji księgowej; dodatkowo Stora Enso podlega określonym wymogom dotyczącym ujawniania informacji jako spółka notowana na giełdach papierów wartościowych w Helsinkach i Sztokholmie (NASDAQ OMX Helsinki i NASDAQ OMX Sztokholm). Stora Enso zabrania swoim pracownikom wprowadzania zmian lub niszczenia dokumentacji Spółki, o ile pracownicy nie zostali do tego upoważnieni na podstawie polityki lub procedur. Zakazujemy również naszym pracownikom udzielania pomocy niezależnym księgowym w niszczeniu dokumentacji audytu korporacyjnego. Pracownicy Stora Enso mają obowiązek rzetelnie rejestrować i odpowiednio dokumentować wszystkie pozycje rachunkowe. Należy zgłaszać wszelkie istotne braki lub niedostatki, jak również wszystkie wątpliwości dotyczące możliwych do zakwestionowania spraw z obszaru księgowości lub związanych z audytem do Działu audytu wewnętrznego lub Działu prawnego. W celu uzyskania dalszych informacji na temat naszej polityki zarządzania dokumentacją albo wymogów księgowych należy skontaktować się z Działu audytu wewnętrznego, Działem ds. kontrolingu grupy albo Działem prawnym.