10. KAUPPAPAKOTTEET

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : huhtikuu 28, 2021

10. Kauppapakotteet

Olemme sitoutuneet noudattamaan täysin kaikkia sovellettavia Pakoteohjelmia koko maailmassa.

10.1 Tausta ja tarkoitus

Kansainvälinen yhteisö, mukaan lukien YK, EU ja Yhdysvallat, asettaa erilaisia pakotteita kansainvälisesti tunnustettujen ihmisoikeuksien ja oikeusperiaatteiden rikkojille (”Pakoteohjelmat”). Nämä Pakoteohjelmat kohdistuvat tyypillisesti (i) tiettyihin maihin tai alueisiin, (ii) henkilöihin, yhteisöihin ja/tai organisaatioihin (joiden merkittävä enemmistö on esitetty tietyissä luetteloissa, joihin viitataan alla ”Mustina listoina”) sekä (iii) tuote- ja/tai toimintatyyppeihin. Useimmat Pakoteohjelmat asettavat kieltoja toiminnoille, joiden tarkoituksena on kiertää tai välttää Pakoteohjelmissa asetettuja rajoituksia.

On myös huomattava, että sovellettavien Pakoteohjelmien noudattaminen on tärkeää sekä Stora Ensolle yhtiönä että yksittäisille työntekijöille, sillä joillakin oikeudenkäyttöalueilla pakotteiden ja/tai vientirajoitusten rikkomukset voivat johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen ja sakkojen langettamiseen yksittäisille työntekijöille.

Koska pakotteiden asettajilla on erilaiset tavoitteet, Pakoteohjelmien sisältö ja ala vaihtelevat huomattavasti, ja jotkut ohjelmat rajoittavat useampia toiminta-aloja kuin toiset. Useimmissa Pakoteohjelmissa on kuitenkin yksi tai useampi seuraavista elementeistä:

 • kiellot koskien varojen, tavaroiden tai palvelujen tarjoamista nimetyille pakotteiden kohteille (tai niiden hyväksi)
 • rajoitukset, jotka kohdistuvat kaikkien tai tietyntyyppisten tuotteiden vientiin ja tuontiin tietylle oikeudenkäyttöalueelle tai tietyltä oikeudenkäyttöalueelta
 • varojen siirtoon tai vastaanottamiseen kohdistuvat rajoitukset
 • matkustuskiellot luetelluille henkilöille, jotka ovat (tai olivat) osa rajoitusten kohteena olevaa järjestelmää tai liittyivät siihen tietyllä oikeudenkäyttöalueella.

Tämä osio on tarkoitettu vain YK:n, EU:n ja Yhdysvaltojen pakotteiden noudattamisen varmistamiseksi. On kuitenkin huomattava, että muut paikalliset Pakoteohjelmat, jotka määräävät erilaisia vaatimuksia, voivat myös soveltua (esim. pakoteohjelmat Venäjällä, Kiinassa ja Brasiliassa). Tietystä sitoumuksesta tai liiketoimesta liikekumppanin kanssa (joko suoralla käsittelyllä tai hallinnalla) vastaavan henkilön vastuulla on varmistaa, että kyseiset liiketoimet ovat sovellettavien paikallisten Pakoteohjelmien mukaisia.

10.2 Vastuu

Kunkin divisioonan tai konsernin tukitoiminnon johtaja on vastuussa hallinnon järjestämisestä ja/tai henkilöiden nimittämisestä tässä osiossa tarkoitettujen vaadittujen toimien suorittamiseen. Nämä nimitetyt henkilöt vastaavat sen varmistamisesta, että asianomainen sitoumus tai liiketoimi, johon kuuluu Tason 1 ja muita Tason 2 maita (kuten tässä osiossa selvitetään tarkemmin), ei riko mitään pakoteohjelmaa.

Kaikki suora ja välillinen liiketoiminta, joka kytkeytyy Tason 1 maihin tullaan keskeyttämään 6.4.2021 alkaen, ellei toimitusjohtajan tai talousjohtajan toimesta hyväksytä toisin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusia tilauksia ei tulla hyväksymään tai käsittelemään. Tilaukset, jotka on jo hyväksytty voidaan suorittaa loppuun.

Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikkö vastaa asianmukaisten koulutusten tarjoamisesta ja päivittäisistä neuvoista pakotteisiin liittyvissä asioissa. Jos teillä on tähän osioon liittyviä kysymyksiä tai koulutustarpeita, ottakaa yhteyttä Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikköön (esim. yhteystiedoin, jotka ovat saatavissa tällä verkkosivulla tai yhtiön intranetissä).

Aktiivinen toimenpide

 • Kunkin divisioonan tai konsernin tukitoiminnon johtaja on vastuussa hallinnon järjestämisestä ja/tai henkilöiden nimittämisestä tässä osiossa tarkoitettujen vaadittujen toimien suorittamiseen.
 • Nämä nimitetyt henkilöt vastaavat sen varmistamisesta, että asianomainen sitoumus tai liiketoimi ei riko mitään Pakoteohjelmaa, soveltamalla tämän osion sääntöjä ennen kuin Stora Enso solmii tai uudistaa sitoumuksen tai liiketoimen, johon kuuluu Tason 1 ja muita Tason 2 maita (kuten tässä osiossa selvitetään tarkemmin).
 • Kaikki suora ja välillinen liiketoiminta, joka kytkeytyy Tason 1 maihin tullaan keskeyttämään 6.4.2021 alkaen, ellei toimitusjohtajan tai talousjohtajan toimesta hyväksytä toisin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusia tilauksia ei tulla hyväksymään tai käsittelemään. Tilaukset, jotka on jo hyväksytty voidaan suorittaa loppuun.

10.3 Soveltamisala

Nämä säännöt koskevat kaikkea liiketoimintaa ja liiketoimia Stora Enson ja kolmannen osapuolen välillä. Yleisimpiä esimerkkejä ovat:

 • suora myynti asiakkaille ja jälleenmyyjille
 • agenttisopimus tai sopimus muiden välikäsien kanssa koskien myynnin edistämistä tai hankintaa
 • suorat hankinnat toimittajilta, koskien muun muassa raaka-aineita, laitteita, osia ja palveluita
 • rahoitus, talletukset ja vastaavat
 • fuusio ja yritysostot, arvopapereiden osto ja myynti ja vastaavat, sekä
 • yhteiset kehityshankkeet ja tutkimukset.

10.4 Liiketoiminta Tasojen 1 ja 2 maiden kanssa

Vaihe 1 – Tarkista yhteydet Tasojen 1 tai 2 maihin

Tiettyihin pakotteiden kohteena oleviin maihin ja alueisiin sovelletaan ankaria pakotteita. Tämän osion viimeisen päivityksen päivänä näitä maita ovat Kuuba, Iran, Pohjois-Korea ja Krimin alue (”​​​​​​​​​​​​​Tason 1 maat”). Tason 1 maiden luettelo muuttuu aika ajoin. Tarkista siis säännöllisesti tämä osio online-versiosta, jotta sinulla on päätöksenteossa aina voimassaoleva Tason 1 maiden luettelo. Kaikki suora ja välillinen liiketoiminta, joka kytkeytyy Tason 1 maihin tullaan keskeyttämään 6.4.2021 alkaen, ellei toimitusjohtajan tai talousjohtajan toimesta hyväksytä toisin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusia tilauksia ei tulla hyväksymään tai käsittelemään. Tilaukset, jotka on jo hyväksytty voidaan suorittaa loppuun.

Edellä mainittujen pakoteohjelmien lisäksi tämän ohjeen laatimishetkellä on voimassa yksi tai useampia EU:n, Yhdysvaltojen ja/tai YK:n pakoteohjelmia seuraavia maita vastaan: Afganistan, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Burundi, Keski-Afrikan tasavalta, Kongon demokraattinen tasavalta, Egypti, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Libanon, Libya, Montenegro, Myanmar, Palestiina, Venäjä, Serbia, Somalia, Etelä-Sudan, Sudan, Tunisia, Ukraina, Venezuela, Jemen ja Zimbabwe (”Tason 2 maat”). Tason 2 maiden luettelo muuttuu aika ajoin. Tarkista siis tämä osio verkossa, jotta sinulla on aina uusin määrittämistason 2 maiden luettelo.

Tarkista, onko yhteyksiä Tason 1 tai 2 maahan kanssaseuraavilta osin:

 • Tarkista taulukossa mainitut asiat:
Minkä maan kansalainen sopijapuoli on (yksityishenkilön osalta) tai missä maassa rekisteröintipaikka (siinä tapauksessa, että sopijapuoli on yhteisö) maa, jossa se osapuoli sijaitsee fyysisesti maa jossa osapuolella on muutoin olennaisia toimintoja (esim. Ruotsissa rekisteröity yhtiö, jolla on toimipaikka Iranissa)
osapuoli, jonka kanssa Stora Ensolla on sopimus      
Stora Enson tiedossa olevat loppuasiakkaat Iran – Tason 1 maa (esimerkki)    
kaikki muut henkilöt tai yhteisöt, joiden tiedetään osallistuvan olennaisesti kyseessä olevaan liiketoimintaan (esim. kaiken tyyppiset asiamiehet, kuljetusyhtiöt ja vastaavat)    
 • pankkien ja vastaavien osallistuvien rahoituslaitosten rekisteröintipaikan maa
 • Stora Enson tiedon mukaan maa tai maat, joihin tai joista tavaroita ja/tai palveluita toimitetaan
 • Stora Enson tiedon mukaan maa tai maat, joihin tai joista maksuja tehdään tai vastaanotetaan.

Ellei ole yhteyttä mihinkään Tason 1 tai 2 maahan, sinun ei tarvitse jatkaa tästä, ja voit jatkaa liiketoimen valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Vaihe 2 – Tason 1 maihin liittyvä liiketoiminta

Jos on yhteys jonkin Tason 1 maan kanssa, napsauta tästä (hyväksymisprosessi – Tason 1 maat) erillisen lomakkeen täyttämiseksi ja lähettämiseksi Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikköön, äläkä jatka mahdollista sitoumusta tai liiketoimea ilman Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikön ja divisioonan johtajan hyväksyntää. Kaikki suora ja välillinen liiketoiminta, joka kytkeytyy Tason 1 maihin tullaan keskeyttämään 6.4.2021 alkaen, ellei toimitusjohtajan tai talousjohtajan toimesta hyväksytä toisin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusia tilauksia ei tulla hyväksymään tai käsittelemään. Tilaukset, jotka on jo hyväksytty voidaan suorittaa loppuun.

Vaihe 3 – Tason 2 maihin liittyvä liiketoiminta

Jos on yhteys jonkin Tason 2 maan kanssa, tarkista seuraavat nimet käyttämällä digitaalista työkalua (linkki työkaluun ja käyttöohjeet ovat saatavissa tästä):

 • osapuoli, jonka kanssa Stora Ensolla on sopimus
 • Stora Enson tiedossa olevat loppuasiakkaat ja
 • kaikki muut henkilöt tai yhteisöt, joiden tiedetään osallistuvan olennaisesti kyseessä olevaan liiketoimintaan (esim. kaiken tyyppiset asiamiehet, kuljetusyhtiöt ja vastaavat)

Jos on jokin yhteys, napsauta tästä (hyväksymisprosessi – Tason 2 maat, kun vastaavuus pakotelistalla olevaan henkilöön tai yhtiöön) erillisen lomakkeen täyttämiseksi ja lähettämiseksi Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikköön äläkä jatka mahdollista sitoumusta tai liiketoimea ilman Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikön ja divisioonan johtajan hyväksyntää.

Ellei ole vastaavuutta, ennen mahdollisen sitoumuksen tai liiketoimen jatkamista napsauta tästä (hyväksymisprosessi – Tason 2 maat, ei vastaavuutta pakotelistalla oleviin henkilöihin tai yhtiöihin) erillisen vahvistuslomakkeen täyttämiseksi ja lähettämiseksi Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikköön (nämä kohdat esiintyvät myös työnkulun aikana):

Että kaikki tässä osiossa vaaditut vaiheet on käyty läpi ja niitä on noudatettu asianmukaisesti, eikä mikään vaiheista edellytä sinun täyttävän ja lähettävän muuta erillistä lomaketta kuin tämän Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikköön.
Pankki, jota mahdollisessa sitoumuksessa tai liiketoimessa on tarkoitus käyttää varojen siirtämiseen tai vastaanottamiseen, ei vastusta rahansiirron tekemistä.
Että mallisopimuslausekkeet (tässä alla) sisältyvät kaikkiin mahdolliseen sitoumukseen tai liiketoimeen liittyviin sopimuksiin tai tarjouksiin, poikkeuksetta tai siten, että Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikkö on hyväksynyt poikkeuksen.

Mallisopimuslausekkeet

”[Ostaja/myyntiagentti/asiamies] vakuuttaa ja lupaa (ja uusii vakuutuksensa toistuvasti) ettei se eikä mikään sen tytäryhtiö (eikä sen tiedon mukaan kukaan sen tai sen tytäryhtiön johtaja tai toimihenkilö) ole oikeushenkilö, joka on tai jonka omistaa tai hallitsee henkilö, joka on nimenomainen kohde joillekin taloudellisille tai rahoituksellisille pakotteille tai kauppasaarroille, jotka toteuttaa, hallinnoi tai täytäntöönpanee Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto, Euroopan unioni, jokin Euroopan unionin jäsenmaa, Yhdistynyt kuningaskunta tai Amerikan Yhdysvallat (yhdessä ”Pakotteet”), tai sijaitsee, on järjestäytynyt tai asuu jossakin maassa tai jollakin alueella, joka tai jonka hallitus on kohteena maan tai alueen laajuisille Pakotteille (jotka ovat nykyään Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Syyria ja Krim).

[Ostaja/agentti/asiamies] sitoutuu: (i) noudattamaan kaikkia kauppapakotteita ja vientirajoituksia, jotka koskevat sitä ja sen liiketoimintaa; (ii) olemaan myymättä, toimittamatta tai siirtämättä [Stora Enso -yhtiön] tämän Sopimuksen mukaisesti toimittamia tavaroita millekään kolmannen osapuolen vastaanottajalle ja ryhtymättä mihinkään muuhun toimintaan, josta seuraisi jonkin henkilön sovellettavien kauppapakotteiden tai vientirajoitusten rikkomus; (iii) ilmoittamaan [Stora Enso -yhtiölle] viipymättä siinä tapauksessa, että sen tietoon tulee jokin tapahtuma tai asia, josta seuraisi tai voisi seurata [Ostajan/agentin/asiamiehen] tai [Stora Enso -yhtiön] sovellettavien kauppapakotteiden tai vientirajoitusten rikkomus; ja (iv) suojaamaan [Stora Enso -yhtiötä] kaikilta minkä tahansa luonteisilta menetyksiltä, vastuilta, vaateilta, menettelyiltä, kanteilta, sakoilta, kuluilta ja vahingonkorvauksilta, joita [Stora Enso -yhtiölle] tai Stora Enso Oyj:n hallinnassa oleville yksiköille voi aiheutua siksi, että [ostaja/agentti/asiamies] rikkoo jäljempänä annettuja vakuutuksia, lupauksia ja sitoumuksia.

Vaikka tässä sopimuksessa olisi toisin todettu [Stora Enson yksiköllä] on oikeus irtisanoa toimitus- ja/tai siihen liittyvät sopimukset (mukaan lukien tämä sopimus) välittömästi ja ilman mitään korvausvelvollisuutta [ostajalle/agentille/asiamiehelle] siinä tapauksessa, että [Stora Enso -yhtiö] on sitä mieltä, että se tai jokin sen osa tai [ostajan/agentin/asiamiehen] toimet johtaisivat tai voisivat johtaa jonkun henkilön sovellettavien kauppapakotteiden tai vientirajoitusten rikkomiseen.”

Aktiivinen toimenpide

Kunkin divisioonan ja konsernin tukitoiminnon johtajan nimittämien henkilöiden on varmistettava, että yllä luetellut vaiheet suoritetaan loppuun saakka ennen kuin Stora Enso solmii tai uusii mitään sitoumusta tai liiketointa, johon liittyy mitään Tasojen 1 tai 2 maita.

10.5 Järjestelmätarkistus

Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikkö yhdessä Finance Delivery -yksikön kanssa vastaa digitaalisten ratkaisujen käyttöönotosta ja käytöstä kaikkien aktiivisten liikekumppaneiden seulomiseksi pakotelistoja vastaan, silloin kun liikekumppanit on syötetty Stora Enson yrityksen resurssienhallintajärjestelmiin. Jos löytyy jokin vastaavuus, Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikön tiimillä on valtuus ilmoittaa asiaankuuluvalle liiketoimintayksikölle, että kyseinen liiketoimi on pysäytettävä välittömästi kaikilta osin, kunnes toisin ilmoitetaan.

10.6 Muut epäilyttävät toimintatavat

Ottaen huomioon sen, että pakotteiden kohde ei todennäköisesti ehkä anna pyydettyjä tietoja täydellisesti ja täsmällisesti, kaikki mahdollisesta liikekumppanista (ja tarvittaessa loppukäyttäjästä) saadut tiedot on tarkastettava huolellisesti ja tunnollisesti. Seuraava on ei-tyhjentävä luettelo olosuhteista, jotka voivat merkitä ongelmia tai puutteita kauppapakotteiden noudattamisessa liittyen suunniteltuun liiketoimeen:

 • mahdollinen liikekumppani on haluton antamaan tietoja loppukäyttäjästä/loppukäytöstä
 • mahdollinen liikekumppani haluaa maksaa käteisellä hyvin kalliin hankinnan, jonka myyntiehdot vaatisivat normaalisti rahoitusta
 • mahdollisella liikekumppanilla on rajoitettu liiketoimintatausta tai ei ollenkaan liiketoimintataustaa
 • mahdollinen liikekumppani ei tunne tuotteen suoritusominaisuuksia, mutta haluaa silti tuotteen
 • toimituspäivämäärät ovat epäselviä, tai toimituksia suunnitellaan syrjäisiin kohteisiin
 • rahtihuolintayritys on ilmoitettu tuotteen lopulliseksi päämääräksi
 • kuljetusreitti on epätavallinen tuotteelle ja päämäärälle
 • pakkaus ei sovi ilmoitettuun kuljetustapaan tai päämäärään
 • mahdollinen liikekumppani on haluton antamaan tietoja johtajistaan tai omistusrakenteistaan ilman vakuuttavaa perustelua
 • asiasta kysyttäessä mahdollinen liikekumppani on välttelevä ja/tai epäselvä siitä, onko tuote tarkoitettu kotimaiseen käyttöön tai vientiin/jälleenvientiin tai
 • mahdollisen liikekumppanin toimet rikkovat joitakin Stora Enson ohjeita, esimerkiksi alennuskäytäntöä.

Yllä oleva luettelo ei ole kattava, ja on oltava valpas muiden sellaisten olosuhteiden varalta, jotka voivat herättää epäilyksen, että ehdotettu liiketoimi on (tai voi olla) pakotteiden vastainen.