11. Yhtiön omaisuuden ja yritysidentiteetin suojeleminen

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : elokuu 13, 2019

11. Yhtiön omaisuuden ja yritysidentiteetin suojeleminen

 

Käsittelemme Yhtiön omaisuutta, tuotteita ja resursseja vastuullisesti ja asianmukaisesti ja käytämme niitä ainoastaan niiden varsinaisiin liiketoimintatarkoituksiin.

Stora Enson aineellisen ja aineettoman omaisuuden (kuten teollis- ja tekijänoikeuksien) sekä Stora Ensolle kuuluvan tiedon suojeleminen on elintärkeää liiketoimintamme menestyksen kannalta. Stora Enson omaisuutta tulee käyttää Stora Enson liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi, ja omaisuutta tulee suojella siten, että sen arvo säilyy. Meidän tulee muistaa, että hoidamme Yhtiön omaisuutta Stora Enson osakkeenomistajien puolesta. Rajoitettu henkilökohtainen käyttö on sallittua vain siinä määrin, ettei se ole ristiriidassa Stora Enson edun, Tämän Toimintaohjeen tai Stora Enson muiden periaatteiden ja linjausten kanssa. Sinun tulee palauttaa kaikki Yhtiön omaisuus ja Yhtiölle kuuluvat tiedot Stora Ensolle, kun työsuhteesi Stora Ensossa päättyy.

Stora Enson työntekijänä:

  • Olet vastuussa Stora Ensolle kuuluvan tiedon ja luottamuksellisen tiedon sekä muiden Stora Ensolle luovuttaman luottamuksellisen tiedon asianmukaisesta käytöstä ja suojelemisesta. Tällaista luottamuksellista tietoa ovat muun muassa hinnoitteluun liittyvät tiedot sekä liikesalaisuudet, kuten know-how, valmistuskaavat, prosessit, myyntiluvut, markkinointisuunnitelmat ja strategia.
  • Olet vastuussa hallussasi olevan Stora Enson aineellisen ja aineettoman omaisuuden sekä huostassasi olevan kolmansien osapuolten omaisuuden turvallisuudesta, käyttöoikeuksien myöntämisestä ja asianmukaisesta käytöstä.
  • Et saa luovuttaa Stora Ensolle kuuluvaa tietoa tai luottamuksellista tietoa kenellekään Stora Enson ulkopuoliselle henkilölle ilman esimiehesi nimenomaista lupaa tai tekemättä salassapitosopimusta ennen tiedon luovuttamista. Älä koskaan keskustele luottamuksellisesta tiedosta julkisilla paikoilla – kuten hisseissä, ravintoloissa tai lentokentillä – missä joku voi vahingossa kuulla keskustelun.
  • Velvollisuutesi suojella Stora Enson luottamuksellista tietoa jatkuu vielä työsuhteesi päätyttyä.

Esimerkkitapaukset ja parhaat käytännöt

  • Lue ”Stora Enson tietoriskien hallintakäytäntö” (Stora Enso Information Risk Management Policy) tai sitä vastaava käytäntö saadaksesi yksityiskohtaisempia tietoja.