12. Sisäpiiritieto

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : elokuu 13, 2019

12. Sisäpiiritieto

Edellytämme, että kaikki Stora Enson työntekijät toimivat Sisäpiiriläisiltä edellytetyllä tavalla. Kaikkea Stora Enson nykyiseen ja tulevaan liiketoimintaan liittyvää julkaisematonta tietoa tulee pitää ehdottoman luottamuksellisena.

Monissa maissa on laitonta käyttää Sisäpiiritietoa voiton saamiseksi tai tappion välttämiseksi käytäessä kauppaa Stora Enson tai muiden julkisten yhtiöiden arvopapereilla tilanteessa, jossa on todennäköistä, että järkevä sijoittaja pitäisi Sisäpiiritietoa merkityksellisenä sijoituspäätöstä tehtäessä. Stora Enson henkilöstön on kiellettyä luovuttaa Sisäpiiritietoa sääntöjen vastaisesti riippumatta siitä, miten tieto on saatu. Sisäpiiritietoa on mahdollista saada omissa työtehtävissä, kokouksissa, seminaareissa tai vahingossa, jos sattuu kuulemaan toisten keskustelun.

Sisäpiirimääräysten noudattaminen on aina henkilökohtainen vastuu.

Sisäpiiriläisenä pidetään ketä tahansa, jolla on julkaisematonta tietoa, joka voi vaikuttaa Stora Enson osakkeen hintaan. Sisäpiiritiedon väärinkäyttö tai laiton luovuttaminen on aina kiellettyä, ja siitä voi olla laissa määriteltyjä seuraamuksia riippumatta siitä, kuinka Sisäpiiritieto on saatu tai riippumatta Sisäpiiritietoa omaavan henkilön asemasta.

Sisäpiiriluettelot​​​​​​

Kun suuri hanke, kuten fuusio tai yritysosto, on valmisteilla, Sisäpiiritietoa saavat hankkeeseen osallistuvat henkilöt kirjataan hankekohtaisiin sisäpiiri​​​​luetteloihin, jotka laaditaan, kun Sisäpiiritietoa ilmenee. Konsernin lakiasiainjohtaja tai apulaislakiasiainjohtaja päättää tapauskohtaisesti, missä hankkeissa tällainen rekisteri tulee laatia. Hankekohtaiseen rekisteriin merkityille henkilöille ilmoitetaan siitä kirjeitse tai sähköpostitse.

Sisäpiiriluetteloiden lisäksi voidaan käyttää myös muita salassapitoluetteloita tiedonkulun valvomiseksi hankkeissa, joihin ei liity Sisäpiiritietoa, mutta joihin voi kuitenkin liittyä arkaluonteista tietoa.

Kaupankäynnin rajoitus

Sisäpiiritietoa ei saa käyttää hankkiakseen itselle tai kolmannelle osapuolelle taloudellista hyötyä arvopaperikaupasta. Tästä syystä on tärkeää varmistaa, että kauppoja Stora Enson arvopapereilla ei käydä, kun esimiehellä tai työntekijällä on hallussaan Sisäpiiritietoa.

Kielto voi myös koskea kauppaa muiden yhtiöiden arvopapereilla, joista Stora Enson työntekijöillä on Sisäpiiritietoa, esim. pörssiyhtiö, joka on Stora Enson vastapuoli fuusiossa tai yritysostossa. Tällaiseen hankekohtaiseen sisäpiiriluetteloon kirjattujen henkilöiden on aina kiellettyä käydä kauppaa niin kauan kuin hanke jatkuu.

Stora Enson suositus on, että Yhtiön osakkeita ostetaan pitkäaikaisiksi sijoituksiksi. Jos olet epävarma siitä, voitko käydä kauppaa Yhtiön arvopapereilla, voit kysyä konsernin lakiasiainjohtajalta, apulaislakiasiainjohtajalta tai sisäpiiriläisluetteloista vastaavalta henkilöltä, onko sinun Yhtiön mielestä sallittua käydä kauppaa. Muista kuitenkin, että jokainen Sisäpiiriläinen on itse vastuussa kaupoistaan Stora Enson arvopapereilla.

Esimerkkitapaukset ja parhaat käytännöt

  • Lue ”Stora Enson sisäpiirisäännöt” tai sitä vastaavat ohjeet saadaksesi tarkempia tietoja.