13. OZNAMOVACÍ POVINNOST A REAKCE SPOLEČNOSTI

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Únor 26, 2021

13. OZNAMOVACÍ POVINNOST A REAKCE SPOLEČNOSTI

Jako zaměstnanec společnosti Stora Enso jste povinni okamžitě hlásit obavy ohledně potenciálního porušení pravidla společnosti Stora Enso nebo těchto zásad.

Pokud uvidíte nesprávné chování nebo na něj budete mít podezření:

  • Podejte zprávu okamžitě nebo v nejkratší možné lhůtě. Budete-li chtít podat zprávu, doporučujeme vám promluvit si přímo s vaším nadřízeným, personálním nebo právnímu oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů oddělením.

Horká linka Speak Up

Není-li to možné, můžete případně oznámit určité obavy, zejména ohledně takových témat, jako je podezření z úplatkářství nebo finančních přestupků, prostřednictvím důvěrné linky společnosti Stora Enso pro podávání hlášení „Horká linka Speak Up“. Linku „Horká linka Speak Up“ lze kontaktovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Další informace o této službě viz: https://www.storaenso.com/en/sustainability/code-of-conduct.

Nulová tolerance vůči odvetě

Pokud v dobré víře vyjádříte obavu nebo oznámíte nesprávné chování – nebo se budete účastnit při vyšetřování zprávy o domnělém nesprávném chování – dodržujete náš kodex chování a tyto zásady. Společnost Stora Enso nebude za žádných okolností tolerovat odvetu vůči vaší osobě. Jakákoli osoba, která se bude na odvetě podílet, bude podrobena disciplinárnímu řízení ze strany společnosti Stora Enso, a to včetně ukončení pracovního poměru.

Dotazy na zásady

Pokud budete mít jakékoli dotazy na tyto zásady a související zásady a pokyny:

  • Nejprve se obraťte na svého nadřízeného, nebo
  • Zašlete své dotazy na code@storaenso.com (upozorňujeme, že tento e-mail by se měl používat pouze ke kladení dotazů, nikoli k oznamování nesprávného chování nebo podezření na něj.)
  • Dotazy můžete také zasílat právnímu oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů.