13. Raportointivaatimus ja yhtiön vastaus

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : helmikuu 26, 2021

13. Raportointivaatimus ja yhtiön vastaus

Stora Enson työntekijänä sinulla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä mahdollisten Stora Enson toimintaohjeet tai Tämän Toimintaohjeen rikkomuksista tai rikkomusten epäilyksistä.

Jos näet rikkomuksen tai epäilet sitä:

  • Tee raportti välittömästi tai niin pian kuin on käytännössä mahdollista. Raportin voit tehdä puhumalla asiasta omalle esimiehellesi, henkilöstöosaston edustajalle tai Lakiosaston Ethics and Compliance.

Speak Up Hotline -raportointikanava

Ellei tämä ole mahdollista, voit vaihtoehtoisesti tehdä raportin havainnoistasi, erityisesti kun ne liittyvät lahjontaan tai taloudellisiin väärinkäytöksiin, Stora Enson luottamukselliseen ”Speak Up Hotline” -raportointikanavaan. Speak Up -raportointikanavaan sähköpostitse tai puhelimitse ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Lisätietoja tästä palvelusta on osoitteessa https://www.storaenso.com/en/sustainability/code-of-conduct.

Kostotoimien nollatoleranssi

Jos tuot esiin huolenaiheen, ilmoitat rikkomuksesta vilpittömässä mielessä tai osallistut raportoidun epäillyn rikkomuksen tutkintaan, noudatat Stora Enson toimintaohjeet ja Tätä Toimintaohjetta. Stora Enso ei missään tapauksessa suvaitse kostotoimia sinua vastaan. Stora Enso ryhtyy kurinpitotoimiin ketä tahansa kostotoimiin ryhtyvää vastaan, sisältäen työsuhteen päättämisen.

Kysymyksiä toimintaohjeista

Jos sinulla on kysymyksiä Tästä Toimintaohjeesta ja siihen liittyvistä ohjeista ja linjauksista:

  • Ota ensin yhteyttä omaan esimieheesi.
  • Lähetä kysymyksesi osoitteeseen code@storaenso.com. (Huomaa, että tätä sähköpostiosoitetta tulee käyttää vain kysymysten esittämiseen, ei rikkomuksista tai rikkomusepäilyistä ilmoittamiseen.)
  • Voit myös lähettää kysymyksiä Lakiosaston Ethics and Compliance -yksikölle.