13. RAPPORTERINGSKRAV OCH FÖRETAGETS RESPONS

Published : november 29, 2016  /  Updated : februari 26, 2021

13. RAPPORTERINGSKRAV OCH FÖRETAGETS RESPONS

Som anställd hos Stora Enso är det din skyldighet att omedelbart rapportera möjliga brott mot vår Stora Enso Code (uppförandekod) eller denna policy.

Om du ser eller misstänker brott:

  • Rapportera omedelbart eller så snart som möjligt. Vi rekommenderar att du rapporterar genom att tala direkt med din egen chef, Human Resources eller Legal, Ethics och Compliance.

Speak Up Hotline

Om detta inte är möjligt kan du även rapportera vissa bekymmer, särskilt om ämnen såsom misstanke om mutor eller ekonomiskt missbruk genom Stora Ensos konfidentiella rapporteringslinje ”Speak Up Hotline”. Du kan kontakta ”Speak Up Hotline” alla dagar i veckan. För mer information om denna tjänst, se: https://www.storaenso.com/en/sustainability/code-of-conduct

Nolltolerans mot repressalier

Om du i god tro berättar om ett bekymmer eller rapporterar brott eller deltar i en utredning av en rapport om misstänkt brott, följer du vår Stora Enso Code (uppförandekod) och denna policy. Stora Enso tolererar under inga som helst omständigheter några repressalier mot dig. Individer som ägnar sig åt repressalier blir föremål för disciplinära åtgärder av Stora Enso, inklusive uppsägning.

Frågor om policyer

Om du har några frågor om denna policy och relaterade policyer och riktlinjer:

  • Kontakta din chef först, eller
  • Skicka dina frågor till code@storaenso.com (uppmärksamma att denna e-postadress bara bör användas för att ställa frågor, inte för att rapportera brott eller misstanke om brott).
  • Du kan även skicka frågor till Legal, Ethics och Compliance.