14. EGZEKWOWANIE

Published : Luty 23, 2017  /  Updated : Sierpień 13, 2019

14. EGZEKWOWANIE

Naszym celem jest ścisłe i energiczne egzekwowanie niniejszej Polityki.

Wszyscy pracownicy muszą przestrzegać niniejszej Polityki. W stosunku do pracowników, którzy będą podejrzewani o naruszenie niniejszej Polityki, zostaną wszczęte czynności wyjaśniające. Pracownicy dopuszczający się naruszenia zasad niniejszej Polityki podlegają stosownym działaniom dyscyplinarnym, co może obejmować również rozwiązanie stosunku pracy.