14. PROSAZOVÁNÍ

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Listopad 20, 2017

14. PROSAZOVÁNÍ

Tyto zásady máme v úmyslu striktně a důrazně prosazovat.

Tyto zásady musí dodržovat všichni zaměstnanci. Zaměstnanci, u nichž bude existovat podezření, že tyto zásady porušili, budou vyšetřováni. Zaměstnanci, kteří tyto zásady porušili, budou podrobeni odpovídajícímu disciplinárnímu řízení, a to až po ukončení pracovního poměru.