14. UPPRÄTTHÅLLANDE

Published : november 29, 2016  /  Updated : augusti 13, 2019

14. UPPRÄTTHÅLLANDE

Vi avser att strängt och kraftfullt upprätthålla denna policy

Alla anställda ska efterleva denna policy. Anställda som misstänks ha överträtt denna policy kommer bli föremål för utredning. Anställda som har överträtt denna policy blir föremål för tillämpliga disciplinära åtgärder, upp till uppsägning.