2. OSZUSTWA I DZIAŁANIA NIEUCZCIWE

Published : Luty 23, 2017  /  Updated : Sierpień 13, 2019

2. OSZUSTWA I DZIAŁANIA NIEUCZCIWE

Promujemy etyczne środowisko pracy oraz odpowiedzialność w biznesie. Działania nieuczciwe są surowo zabronione.
Oszustwo jest umyślnym działaniem lub zaniechaniem, mającym na celu oszukanie innej osoby lub podmiotu w celu uzyskania korzyści dla siebie lub osoby trzeciej. Przykłady działań nieuczciwych obejmują między innymi:

  • celowe składanie nieprawdziwych oświadczeń lub przemilczanie istotnych zdarzeń finansowych, transakcji lub innych informacji;
  • fałszowanie zapisów lub dokumentów księgowych, sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów biznesowych i manipulowanie nimi; oraz
  • przywłaszczenie lub kradzież majątku firmy, zasobów lub czasu pracy dla osobistej korzyści.

Nasza polityka przewiduje zapewnienie, że wszelkie podejrzewane przypadki działań nieuczciwych wobec Stora Enso i spółek powiązanych będą niezwłocznie zgłaszane Spółce i badane, a tam, gdzie okaże się to niezbędne, podejmowane będą kroki prawne. Każda jednostka organizacyjna ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie takiego poziomu kontroli wewnętrznej, który daje uzasadnioną pewność odpowiedniego zidentyfikowania, monitorowania, kontrolowania i łagodzenia ryzyka związanego z oszustwami. Kierownicy mają obowiązek poinformować personel każdej jednostki o tych środkach kontrolnych.

 Aktywne działanie

  • Wszelkie podejrzewane działania nieuczciwe, podejmowane w obrębie Spółki przez osoby trzecie, z którymi Stora Enso prowadzi interesy lub pozostaje w relacji, np. klientów i innych kontrahentów handlowych, należy również zgłaszać Działowi Prawnemu.