2. Petokset ja väärinkäytökset

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : elokuu 13, 2019

2. Petokset ja petollinen toiminta

Edistämme eettisesti korkeatasoista ja vastuuntuntoista työympäristöä. Petollinen toiminta on ehdottomasti kielletty.

Petos on tahallinen teko tai laiminlyönti, jolla pyritään johtamaan harhaan toista henkilöä tai yhteisöä edun saavuttamiseksi itselle tai kolmannelle osapuolelle. Esimerkkejä petollisesta toiminnasta ovat muun muassa seuraavat:

  • merkittävien taloudellisten tapahtumien, liiketoimien tai muiden tietojen tahallinen vääristely tai peittely;
  • kirjanpidon tai kirjanpitoasiakirjojen, tilinpäätösten tai muiden virallisten liiketoimintaa koskevien tietojen väärentäminen tai manipulointi; ja
  • yhtiön omaisuuden, resurssien tai työntekijöiden ajan väärinkäyttö tai varkaus henkilökohtaisen edun saamiseksi.

Haluamme varmistaa, että Stora Ensoon liittyvät epäilykset petollisesta toiminnasta raportoidaan, tutkitaan ja saatetaan tarvittaessa viipymättä oikeuskäsittelyyn. Jokaisen yksikön velvollisuutena on luoda riittävä sisäinen valvontajärjestelmä, joka antaa kohtuullisen varmuuden siitä, että petoksiin liittyvät riskit havaitaan, että niitä seurataan ja valvotaan asianmukaisesti ja että vahingot minimoidaan. Esimiesten on tiedotettava valvonnasta kaikkien yksiköiden henkilöstöä.

Aktiivinen toimenpide

  • ​​​​​​​​Kaikki epäilykset väärinkäytöksistä Yhtiön sisällä tai Stora Enson kanssa liiketoimintaa harjoittavien tai liikesuhteessa olevien kolmansien osapuolten (kuten asiakkaiden ja muiden liikekumppaneiden) toimesta tulee ilmoittaa Lakiosastolle.