2. PODVODY A PODVODNÉ AKTIVITY

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Srpen 12, 2019

2. PODVODY A PODVODNÉ AKTIVITY

Podporujeme etické pracovní prostředí a odpovědnost v podnikání. Podvodné aktivity jsou přísně zakázány.
Podvod je úmyslný čin nebo opomenutí určené k tomu, aby oklamalo jinou osobu nebo subjekt, a tím bylo dosaženo určitého zisku pro sebe sama nebo třetí stranu. Mezi příklady podvodných aktivit mimo jiné patří:

  • úmyslné nesprávné uvedení nebo opomenutí významných finančních událostí, transakcí nebo jiných informací;
  • falšování účetních záznamů nebo dokumentů, finančních výkazů nebo jiných oficiálních obchodních záznamů nebo manipulace s nimi; a
  • jakékoliv zneužití nebo krádež majetku společnosti, zdrojů nebo času zaměstnanců k osobnímu prospěchu.

Naší zásadou je zajistit, aby byly všechny případy podezření na podvodné činnosti týkající se společnosti Stora Enso okamžitě hlášeny, vyšetřeny a v případě potřeby i trestně stíhány. Je odpovědností každého oddělení zřídit a udržovat dostatečné vnitřní kontrolní mechanismy, které by měly poskytnout přiměřenou jistotu, že jsou rizika související s podvody řádně identifikována, monitorována, kontrolována a zmírněna. Manažeři jsou povinni sdělit tyto kontrolní mechanismy zaměstnancům v každém oddělení.

 Účinné opatření

  • Jakékoliv podezření na podvodné činnosti v rámci simple_tooltip content=’znamená společnost Stora Enso OYJ, její sesterské a dceřiné společnosti.‘]společnosti[/simple_tooltip] nebo ze strany třetích stran, s nimiž společnost Stora Enso jedná nebo s nimiž má nějaký vztah, jako jsou zákazníci a další obchodní protistrany, je třeba nahlásit právnímu oddělení.