4. Eturistiriidat

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : elokuu 13, 2019

 

4. Eturistiriidat

Liiketoimet tulee suorittaa pitäen mielessä Stora Enson etu.

Kaikkien työntekijöiden on pyrittävä välttämään todellisia tai oletettuja eturistiriitoja. Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtainen, ammatillinen tai taloudellinen etu on tai edes näyttää olevan Stora Enson edun vastainen.

Yleisesti ottaen tulee välttää kaikkia tilanteita, joissa henkilökohtaiset edut, yrityksen ulkopuoliset toiminnot, taloudelliset intressit tai suhteet ovat tai näyttävät olevan ristiriidassa Stora Enson edun kanssa. Eturistiriita voi johtaa siihen, että työntekijän on vaikeaa tehdä puolueettomia, Stora Enson edun mukaisia päätöksiä. Henkilökohtaiset näkökohdat tai suhteet eivät koskaan saa vaikuttaa Stora Enson nimissä suoritettuihin liiketoimiin.

On mahdotonta kuvata jokainen tilanne, jossa ristiriita voi syntyä. Perustekijä kaikissa eturistiriitatilanteissa on kuitenkin lojaaliuden jakautuminen Stora Enson edun ja oman etusi välillä. Seuraavassa on muutamia esimerkkejä mahdollisista eturistiriidoista:

  • ulkopuolinen työsuhde: osallistuminen ulkopuoliseen työhön, joka on samankaltainen kuin työsi Stora Ensolla ja voi olla sen kanssa ristiriidassa tai työskenteleminen Stora Enson todellisen tai mahdollisen kilpailijan, toimittajan tai asiakkaan kanssa
  • perheenjäsenet ja läheiset henkilökohtaiset suhteet: sopimusten tekeminen perheenjäsenen tai puolison johtaman tai omistaman yrityksen kanssa;​​​
  • sijoitukset: osuuden hankkiminen kiinteistöstä tai yrityksestä, jonka hankkimiseen Stora Ensolla saattaa olla intressi;
  • hallitusjäsenyydet: toisen yhtiön johtajana, toimihenkilönä tai konsulttina toimiminen (ei koske jäsenyyttä voittoa tavoittelemattomassa tai hyväntekeväisyysjärjestössä);
  • merkittävät omistusintressit: omistusosuus tai muu intressi liittyen Yhtiön tavaroiden tai palveluiden toimittajaan, Yhtiön asiakkaaseen tai mahdolliseen asiakkaaseen tai Yhtiön Kilpailijaan.

Nämä rajoitukset eivät kiellä sinua omistamasta pientä osuutta yhtiöstä tai rahastossa, jossa et pysty tämän omistusosuuden perusteella vaikuttamaan kyseisen yhtiön tai rahaston toimintaan, esim. vähäinen osakeomistus pörssiyhtiöissä. Jos tietoosi tulee todellinen tai mahdollinen eturistiriita, joka koskee sinua, toista työntekijää tai Stora Enson edustajaa, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi esimiehellesi tai Lakiosastolle.

Aktiivinen toimenpide

  • Jos tietoosi tulee todellinen tai mahdollinen eturistiriita, joka koskee sinua, toista työntekijää tai Stora Enson edustajaa, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi esimiehellesi tai Lakiosastolle.