6. Estä Korruptio kolmansien osapuolten toimesta

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : maaliskuu 31, 2020

6. Estä Korruptio kolmansien osapuolten toimesta

Stora Ensolle palveluja joko virallisesti tai epävirallisesti tarjoavien Liikekumppaniemme odotetaan toimivan rehellisesti. Niiden on pidättäydyttävä LahjustenVoitelurahojen ja Asiattomien Maksupalautusten (ns. Kickback) maksamisesta ja vastaanottamisesta Stora Enson puolesta tai osana liiketoimintaansa.

6.1 Yleistä

Joissakin olosuhteissa kolmannet osapuolet, joiden kanssa Stora Ensolla on liikesuhde tai jotka toimivat lukuumme (”Kolmannet Osapuolet”) voivat synnyttää Stora Ensolle rikosoikeudellisen vastuun, jos Kolmannet Osapuolet antavat Lahjuksia saadakseen Stora Ensolle liiketoimintaa tai jonkin muun edun.

​​​​​​​​​​​​Tässä osiossa 6 kuvattua prosessia on noudatettava annettaessa toimeksianto jollekin uudelle Kolmannelle Osapuolelle tai uusittaessa sopimus jonkin olemassa olevan Kolmannen Osapuolen kanssa.

6.2 Korkeamman Riskin Sopimuskumppani

Korkeamman Riskin Sopimuskumppaneita ovat Kolmannet Osapuolet, jotka toimivat Stora Enson puolesta tai nimissä. Korkeamman Riskin Sopimuskumppanit edustavat suurempaa lahjontariskiä, koska heillä on valtuudet tehdä toimenpiteitä saadakseen Stora Ensolle liiketoimintaa tai etuja tai säilyttääkseen Stora Enson liiketoiminnan, esimerkiksi neuvottelemalla Stora Enson nimissä kaupallisesta sopimuksesta asiakkaan kanssa tai hoitaessaan Stora Enson puolesta tai nimissä viranomaisasiaa Virkamiehen kanssa. Tyypillisimpiä Korkeamman Riskin Sopimuskumppaneita ovat kaikentyyppiset myyntiedustajat, välittäjät, lobbaajat ja liiketoimintakonsultit. Tässä osiossa 6 kuvattu prosessi alkaa Korkeamman Riskin Sopimuskumppaneiden tunnistamisella.

6.3 Prosessi ja vastuu

Vaihe 1 Nimitä Yhteistyösuhteesta Vastaava Henkilö

​​​​​​​​​Tiimin/liiketoiminta-alueen vastuuhenkilön velvollisuutena on nimetä tässä osiossa 6 esitetyn prosessin vastuuhenkilö (”Yhteistyösuhteesta Vastaava Henkilö”).

Vaihe 2​​​​​​ Tunnista ​​Korkeamman Riskin Sopimuskumppanit

Seuraamalla alla olevia vaiheita saat selville, onko Kolmas Osapuoli Korkeamman Riskin Sopimuskumppani:

Vaihe 3 Riskinarviointi ja päätöksenteko

Käytä GAN Third Party Relationship työkalua Korkeamman Riskin Sopimuskumppanille riskitason arvioimiseksi. Suorita riskinarviointi ja tee tietoihisi perustuva päätös ennen kuin otat yhteyttä Korkeamman Riskin Sopimuskumppanille. Lue täältä lisää käytännön ohjeita tämän työkalun käyttöön.
Sellaisten Korkeamman Riskin Sopimuskumppanille osalta, joiden kanssa tehdyt sopimukset ovat pitkäkestoisia tai niiden voimassaoloa uusitaan, riskinarviointi tulisi toistaa 12 kuukauden välein korkean riskin korkean riskin sopimuskumppaneille, ja 24 kuukauden välein keskitasoisen riskin sopimuskumppaneille. Ohjelma lähettää muistutuksen 30 päivää ennen edellä mainitun ajan täyttymistä.

6.4 Fuusiot ja yritysostot ja yhteisyrityskumppanit

Fuusioissa ja yritysostoissa mahdollisissa yhteisöissä, jotka Stora Enso voi hankkia tai joiden kanssa se voi sulautua, voi esiintyä Korruptioriskejä, ellemme ryhdy riittäviin toimenpiteisiin. Yhteisyrityskumppanissakin voi esiintyä Korruptioriskejä, jos se suorittaa palveluja Stora Enson ja/tai yhteisyrityksen nimissä. Siksi ”Fuusiot ja yritysostot -ohje” tai sitä vastaava ohje määrää, että riskinarviointi ja yritystarkastus on suoritettava osana hankinta-analyysiä, joka huomioi lahjonnan ja muut compliance-riskit.

Fuusiot ja yritysostot -ohjeeseen liittyvä taustaselvitys (due diligence) -kyselylomake on tässä​​​​​​​​​​ Esimerkki lahjonnantorjuntaa koskevasta sopimusehdosta, joiden sisällyttämistä osakassopimukseen tulee harkita, on tässä.