BPP – Praktyczne wskazówki

Published : Luty 23, 2017  /  Updated : Sierpień 13, 2019

Praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z niniejszej Polityki

Listy rozwijane

Kliknij pozycje w lewej kolumnie listy aby rozwinąć, zwinąć lub przejść do danej części.

Narzędzia kontroli i dane kontaktowe

W razie potrzeby w prawej kolumnie pojawi się okno „Narzędzia kontroli i dane kontaktowe”, które umożliwi szybki i bezpośredni dostęp do szablonów, baz danych i kontaktów.

Definicje w okienkach wyskakujących

Wyrażenia pisane wielkimi literami i podkreślone wykropkowaną linią zostały zdefiniowane. Po najechaniu kursorem myszki na podkreślone wyrażenie, na ekranie zostanie wyświetlona podpowiedź („małe okienko wyskakujące”) zawierająca definicję wyrażenia. Jeżeli używasz tabletu z ekranem dotykowym, dotknij podkreślone wyrażenie, aby wyświetlić definicję i dotknij ponownie, aby zamknąć okno.

Zielone pola w niniejszej Polityce opisują sytuacje, w których należy podejmować aktywne działania, aby zachować zgodność z przepisami. Na przykład:

Aktywne działanie

  • Należy ukończyć szkolenie dotyczące Kodeks postępowania w ciągu miesiąca po zatrudnieniu w spółce Stora Enso.

Niebieskie pola w niniejszej Polityce wskazują zalecane lektury, w tym studia przypadków i porady dotyczące dobrych praktyk. Na przykład:

Analizy przypadków i dobre praktyki

  • Poniżej znajdują się porady dotyczące dobrych praktyk w zakresie imprez kulturalno-rozrywkowych.

Na potrzeby niniejszej Polityki termin Dział prawny odnosi się do Pravnego pionu funkcyjnego działającego na poziomie grupy Stora Enso, którego zadaniem jest zapewnianie Spółce wsparcia z zakresu prawa własności intelektualnej, ułatwianie zachowania zgodności z zasadami etycznymi i prawnymi w spółce Stora Enso, jak również świadczenie wysokiej jakości usług prawnych i doradczych Działom i Pionom funkcyjnym Grupy.

W przypadku użycia wyrażenia „zgłoszony do Działu prawnego”, „skonsultować się z Działem prawnym” albo podobnej frazy wymagane jest zaangażowanie któregokolwiek z członków Działu prawnego. Informacje na temat Działu prawnego i jego członków można znaleźć w zakładce Weshare -> O nas (About Us) -> O Pionach funkcyjnych Grupy (About Our Group Functions) ->Dział prawny(Legal).

Termin Dział ds. prawnych, etyki i zgodności dotyczy podzespołu Działu prawnego. Jest on odpowiedzialny za Kodeks postępowania Stora EnsoNiniejszą Politykę oraz powiązane polityki, ich wdrażanie, szkolenia z zakresu etyki i prowadzenie dochodzeń w sprawie przestrzegania przepisów. Informacje na temat Dział ds. prawnych, etyki i zgodności oraz jego członków można znaleźć w zakładce Weshare -> O nas (About Us) -> O Pionach funkcyjnych Grupy (About Our Group Functions) -> Dział ds. prawnych, etyki i zgodności (Ethics and Compliance).