BPP Tool – praktické rady

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Duben 1, 2020

Praktický průvodce při používání těchto zásad obchodní etiky

Rozbalovací seznamy

Kliknutím na položky v levém sloupci daný oddíl rozbalíte, sbalíte nebo do něj přejdete.

Nástroje ovládacích prvků a kontakty

Bude-li to připadat v úvahu, objeví se v pravém sloupci políčko s názvem „Nástroje ovládacích prvků a kontakty“, které vám umožní rychlý a přímý přístup k šablonám, databázi nebo kontaktům.

Automaticky otevírané definice

Termíny psané s velkým písmenem a tečkovaně podtržené jsou definované termíny. Když přes podtržená slova přejedete myší, objeví se popis tlačítka („malé automaticky otevírané okno“) obsahující definici termínu. Pokud používáte tablet s dotykovou obrazovkou, klepnutím na podtržená slova zobrazíte definici. Opětovným klepnutím automaticky otevírané okno zavřete.

Zelené rámečky v těchto zásadách vyznačují situace, při kterých byste měli aktivně přijmout opatření, abyste dodrželi předpisy. Jako příklad:

Účinné opatření

  • Absolvujte školení kodexu chování během jednoho měsíce poté, co nastoupíte do společnosti Stora Enso.

Modré rámečky v těchto zásadách vyznačují doporučenou četbu, včetně případových studií a rad ohledně osvědčených postupů. Jako příklad:

Případové studie a osvědčené postupy

  • Zde si přečtěte rady ohledně osvědčených postupů týkajících se pohoštění při obchodních jednáních.

V rámci těchto zásad se termín právní oddělení týká skupiny funkcí právního oddělení ve společnosti Stora Enso, jejichž úkolem je poskytovat společnosti podporu ohledně duševního vlastnictví, usnadnit etiku a dodržování předpisů společnosti Stora Enso a rovněž poskytovat vysoce kvalitní právní služby a poradenství divizím a funkcím ve skupině. Když je použito spojení „nahlášeno právnímu oddělení“, „poraďte se s právním oddělení“ a podobně, splníte tento požadavek tak, že se obrátíte na kteréhokoli pracovníka právního oddělení. Informace o právním oddělení a jeho pracovnících naleznete na Weshare -> O nás -> O funkcích naší skupiny -> Právní oddělení.

Právní oddělení a oddělení etiky a dodržování předpisů odkazuje na součást právního oddělení. Ta je ve společnosti Stora Enso zodpovědná za Pravidla společnosti Stora Enso, tyto zásady a související zásady, za jejich zavádění, školení etiky a vyšetřování v oblasti dodržování právních předpisů. Informace o právním oddělením a oddělením etiky a dodržování předpisů a jejich pracovnících jsou k dispozici na Weshare -> About Us -> About Our Group Functions -> Legal -> Ethics and Compliance.