Förord från Verkställande Direktören

Published : november 29, 2016  /  Updated : januari 20, 2020

Förord från Verkställande Direktören

Bästa Stora Enso-kollegor,

Vi befinner oss på en resa från att förändra Stora Enso till ett tillväxtföretag för förnybara material. Under den resan har vi lärt oss om de globala megatrenderna som formar världen omkring oss. I det sammanhanget kan Stora Ensos hållbara och förnybara produkter ge svar och lösningar på många av de utmaningar som världen måste lösa.

Och det finns andra områden där Stora Enso kan åstadkomma förändringar och bidra till en bättre och mer hållbar värld. Affärsetiken utgör en viktig del av vår hållbarhetsagenda. Affärsetikens rubrik inom hållbarhetsagendan är ”Vi följer reglerna”. Fundera på vad detta betyder för dig.

För mig har det en dubbel betydelse.

Först och främst vill vi följa reglerna eftersom efterlevnad av lagar och bestämmelser är en förutsättning för att över huvud taget bedriva affärsverksamhet i dagens tuffa företagsklimat. Jag anser också att detta är nödvändigt för den värdedrivna organisation vi vill vara. Detta leder till en framgångsrik verksamhet, ansvar och ett gott renommé.

För det andra kan Stora Enso åstadkomma förändring i vår leverantörskedja och i de samhällen där vi är verksamma genom att vara en förebild som företag. Och vi gör inte det bara för att det stöder vår verksamhet. Som en multinationell aktör har vi ansvar för att bekämpa korruption i alla dess former, att stödja fri och rättvis konkurrens och att i alla hänseenden handla på ett ansvarsfullt och transparent sätt.

I handen (eller på skärmen) har du ett utmärkt verktyg för att förstå och handla på ett sätt som vi anser vara ansvarsfulla och etiska affärsmetoder. Studera det noggrant och fundera över det. Och kom ihåg att inga som helst riktlinjer kan besvara alla frågor. I de fallen ska du fråga innan du handlar och alltid göra det som vår etiska kompass ”Lead” (Led) och ”Do What’s Right” (Gör det rätta) säger åt dig att göra.

2 januari 2020

Annica Bresky