Dopis generálního ředitele

Published : Březen 15, 2017  /  Updated : Leden 20, 2020

Dopis od generálního ředitele

Vážení kolegové ve společnosti Stora Enso,

na naší cestě k transformaci společnosti Stora Enso na společnost zaměřující se na vyšší využívání obnovitelných materiálů jsme poznali obrovské celosvětové trendy, které utvářejí svět kolem nás. V této souvislosti mohou udržitelné a obnovitelné produkty společnosti Stora Enso poskytnout odpovědi a řešení mnoha výzev, které dnešní svět musí řešit.

A existují i další oblasti, do kterých může společnost Stora Enso přinést změnu a přispět k lepšímu a udržitelnějšímu světu. Obchodní etika je důležitou součástí našeho programu udržitelnosti. Slogan obchodní etiky v oblasti udržitelného rozvoje zní „Hrajeme fér“. Věnujte prosím chvilku tomu, abyste se zamysleli nad tím, co to pro Vás znamená.

Pro mě to má dvojí význam.

Hrát fér chceme v první řadě proto, že nám dodržování zákonů a nařízení umožňuje fungovat v tvrdém podnikatelském prostředí současnosti. Také věřím, že musíme hrát fér, protože chceme být organizací založenou na hodnotách, protože to vede k úspěšnému podnikání a podporuje odpovědnost a dobrou pověst.

Zadruhé může společnost Stora Enso dosáhnout změn v našem dodavatelském řetězci a ve sdruženích, jichž jsme členy, a to tím, že bude jednat jako příkladná společnost a hrát fér. A neděláme to jen kvůli tomu, že to pomáhá našemu podnikání. Jako nadnárodní hráč máme povinnost bojovat proti korupci ve všech jejích podobách, podporovat volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž a v každém ohledu jednat odpovědným a transparentním způsobem.

Nyní máte v ruce (nebo na obrazovce) výborný nástroj, který Vám pomůže pochopit to a žít tím, co považujeme za odpovědnou a etickou obchodní činnost. Prostudujte to pečlivě a přemýšlejte o tom. A nezapomeňte prosím, že žádné zásady na světě nezodpoví všechny naše otázky. V takových situacích se dříve, než začnete jednat, zeptejte, a vždy se řiďte tím, co říká náš morální kompas, jak máte „Vést“ a „Dělat to, co je správné“.

2. leden 2020
Annica Bresky