Johdanto

Published : lokakuu 26, 2016  /  Updated : maaliskuu 30, 2020

Johdanto

Stora Enso on sitoutunut luomaan pitkäaikaista arvoa taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Lainsäädännön noudattaminen ja eettinen liiketoimintatapa ovat Stora Enson kestävän kehityksen ohjelman kulmakiviä, ja hyvä maineemme on edelleen tärkeimpiä varojamme.

Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on antaa työntekijöille tarkempia ohjeita Stora Enson toimintaohjeissa esitettyjen periaatteiden noudattamisesta päivittäisessä työssä, sekä luoda puitteet vastuulliseksi katsottavalle liiketoiminnalle. Kuitenkin on huomioitava, että yksityiskohtaisinkaan toimintaohje ei voi käsitellä jokaista mahdollista tilannetta. Sinun tulee siksi pyrkiä noudattamaan Stora Enson toimintaohjeiden ja tämän toimintaohjeen  henkeä, ei vain sen kirjainta. Stora Enson työntekijänä sinun tulee aina pyrkiä käyttämään hyvää arvostelukykyä ja pitää ohjenuoranasi seuraavia periaatteita:

  • vältä toimintaa, joka voi vahingoittaa tai vaarantaa Stora Enson maineen
  • toimi lainmukaisesti ja avoimesti
  • älä vaihda tietoja kilpailijoiden kanssa tai osallistu kilpailua rajoittaviin sopimuksiin
  • älä koskaan osallistu mihinkään korruptioksi katsottavaan toimintaan, äläkä koskaan anna tai ota vastaan ylenmääräisiä lahjoja tai vieraanvaraisuutta ja
  • vältä eturistiriitoja.

Viime kädessä vastuu liiketoimintamme eettisyydestä ja lainmukaisuudesta on jokaisella Stora Enson työntekijällä. Jokainen kantaa vastuun omista päätöksistään ja toimistaan. Jos sovellettava laki tai määräys poikkeaa  Stora Enson toimintaohjeiden tai tämän toimintaohjeen vaatimuksista, sinun tulee noudattaa ankarampaa sääntöä. Sama periaate pätee siinä tapauksessa, että Stora Enson toiminnoissa tai yksiköissä on tätä toimintaohjetta ankarampia sääntöjä. Jollet ole varma, onko jokin toiminta laillista tai eettisesti hyväksyttävää, sinun on tarkistettava asia etukäteen lähimmältä esimieheltäsi tai lakiasiainosastolta.

Sen varmistamiseksi, että kaikki työntekijät tuntevat yhtiömme säännöt ja määräykset, kaikkien uusien työntekijöiden on suoritettava Stora Enson toimintaohjeet -koulutus. Korkeamman riskin tehtävissä toimivien työntekijöiden (Critical Employees) on lisäksi suoritettava yksityiskohtaisempia koulutuksia.

Tämä toimintaohje koskee kaikkia Stora Enson toimihenkilöitä ja työntekijöitä, mukaan lukien tilapäinen henkilöstö, Stora Enson hallituksen jäsenet sekä Stora Enson liikekumppanit (niin kuin Tässä Toimintaohjeessa on määritelty).

Tämän toimintaohjeen on hyväksynyt Stora Enson toimitusjohtaja, Konsernin johtoryhmän puoltavan kannan jälkeen. Se kokoaa yhteen useita toimintaohjeita, sen tarkoituksena on auttaa työntekijöitä löytämään helpommin tarvittavat ohjeet. Se sisältää myös linkkejä lisäohjeisiin, jotka soveltuvat rajoitetumpaan työntekijäryhmään. Jos etsit opastusta johonkin tiettyyn asiaan, muttet löydä sitä tai et ole varma oikeasta toimintatavasta jossakin tilanteessa, ota yhteyttä Lakiosastoon.