Välkomstsida – BPP Tool

Published : november 29, 2016  /  Updated : mars 30, 2020

Praktisk vägledning för användning av denna policy.

Expanderbara index.

Klicka på objekten i indexen i vänstra kolumnen om du vill expandera, minimera eller gå till vederbörande avsnitt.

Kontrollverktyg och kontakter.

Då så är tillämpligt visas en ruta med rubriken ”Kontrollverktyg och kontakter” i högra kolumnen för att ge dig en snabb och direkt åtkomst till mallar, databas och kontakter.

Popup-definitioner.

Begrepp understrukna med prickar är definierade begrepp. När du hovrar över understrukna ord visas en verktygsbeskrivning (”litet popup-fönster”) med definitionen av begreppet. Om du använder en surfplatta med pekskärm trycker du på de understrukna orden för att visa definitionen och trycker igen för att stänga popup-fönstret.

Gröna rutor i denna policy illustrerar situationer där du bör vidta aktiva åtgärder för att garantera efterlevnad. Till exempel:

Aktiv åtgärd

  • Slutför utbildning som rör vår Stora Enso Code (uppförandekod) inom en månad efter att du börjat hos Stora Enso.

Blå rutor i denna policy illustrerar sådant som vi rekommenderar att du läser, inklusive fallstudier och råd om bästa praxis. Till exempel:

Fallstudier och bästa praxis

  • Läs här för råd om bästa praxis i samband med omkostnader i affärsverksamheten.

denna policy refererar Legal till koncernfunktionen Legal inom Stora Enso De har som uppgift att stöda företaget vad beträffar immateriell egendom, att underlätta etik och efterlevnad för Stora Enso samt att tillhandahålla högklassig juridisk service för avdelningarna och koncernfunktionerna. När vi använder begrepp som ”rapporteras till Legal ”, ”fråga Legal ” eller liknande, uppfylls kravet på engagemang med vilken representant som helst för Legal . Information om Legal och dess representanter finns på Weshare -> About Us (Om oss) -> About Our Group Functions (Om våra koncernfunktioner) -> Legal.

Legal, Ethics och Compliance refererar till en särskild grupp inom Legal. Den ansvarar för Stora Ensos Code (uppförandekod), denna policy och relaterade policyer, tillämpningen av dem, utbildning inom etik samt utredningar som rör juridisk efterlevnad. Information om Legal, Ethics och Compliance och dess representanter finns på Weshare -> About Us (Om oss) -> About Our Group Functions (Om våra koncernfunktioner) -> Legal -> Ethics och Compliance.

 

PRIVACY AND COOKIE POLICY   LEGAL NOTICE   SUPPORT   ©STORA ENSO